Специални деца

Ние от АМОР безрезервно сме убедени, че всички деца са специални и всички деца имат право на равен шанс да намерят своето семейство, което да ги обича на сто процента. Много от децата, които са годни за международно осиновяване, имат специални нужди или са на по-висока възраст. Вярваме, че всяко от тях може да срещне някъде по света своите родители, които го чакат. Ние от АМОР полагаме максималните усилия да вникнем и покажем личността и качествата, а не само заболяванията на детето. Много сме щастливи винаги когато тези деца намират своето семейство.

За да се увеличи шанса на специалните деца да намерят своето семейство, Министерството на правосъдието въведе специална процедура, която е далеч по-облекчена от общата и осиновяването приключва в много по-кратки срокове.

Характеристики на децата, за които се прилагат специалните мерки

Специалните деца, са децата за които Съвета за международно осиновяване е взел решение профилите им да бъдат публикувани на страницата Министерството на правосъдието. Обикновено това са децата, за които не могат да се намерят осиновители вписани в регистъра. Специалните деца са:

Деца на по-висока възраст, които не са били осиновени по-рано, поради различни причини, като забавянето на процедурата по вписването им в Регистъра, заради административни или юридически трудности, липса на съгласие от биологичните родители и др. Обикновено, това са деца над 10 годишна възраст.

Група от братя и сестри, които имат емоционална връзка помежду си се осиновяват заедно. Намирането на семейства, които имат ресурсите да осиновят няколко деца едновременно е по-трудно и отнема по-дълго време.

Деца със здравословен проблем или наследствена обремененост: Много деца имат медицински проблеми или фамилна обремененост. Много от заболяванията подлежат на лечение и детето след осиновяването се развива пълноценно. Други деца се нуждаят от постоянна грижа, всеотдайност и много любов от семейството за да разгърнат своя потенциал.

Здравословно състояние на децата

Специалистите на АМОР посещават всички специални деца и изготвят допълнителни доклади за тяхното състояние, както и актуални снимки и видео материали. Семейството, проявило интерес към профила на детето, може да се консултира с доверени свои лекари и специалисти и да поиска допълнителни експертни заключения от специалистите на АМОР, както и допълнителни медицински прегледи и изследвания на детето.