Асоциация АМОР

Children_sАсоциация за международно осиновяване и реинтеграция е създадена на 7 август 2003 г. след ратифицирането на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1993 г. от Република България.

 

Асоциация за международно осиновяване и реинтеграция АМОР е сдружение на физически лица, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност с решение на Софийски градски съд, фирмено отделение, 7-ми състав, по фирмено дело № 8671/2003 година, и вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерство на правосъдието под № 20030821010.

 

waiting

Сдружение АМОР е акредитирана организация за посредничество при международно осиновяване с Разрешение № 173 от 01.05.2020 г., издадено от министъра на правосъдието на Република България за осъществяване на посредничество за държавите Испания и САЩ.
Разрешението е валидно до 01.05.2025 г.