Осиновяващите от Испания и Великобритания сключват директно договор за посредничество при международно осиновяване с АМОР без да ползват услугите на акредитирана организация в приемащата държава.

АМОР води кореспонденция с Централните органи, издали разрешението им за осиновяване.

Осиновяващите от САЩ ползват услугите на осем партньорски на АМОР акредитирани организации, акредитирани по Хагската конвенция, с които AMOR има сключено съглашение за сътрудничество по Хагската конвенция (Agreement with Foreign Provider in Hague Country).

За повече информация относно организациите, с които АМОР си сътрудничи в САЩ, молим да се свържете с нас.