Осиновяващите от Испания и Великобритания сключват директно договор за посредничество при международно осиновяване с АМОР без да ползват услугите на акредитирана организация в приемащата държава.

АМОР води кореспонденция с Централните органи, издали разрешението им за осиновяване.

Осиновяващите от САЩ ползват услугите на четири партньорски на АМОР акредитирани организации, акредитирани по Хагската конвенция, с които AMOR има сключено съглашение за сътрудничество по Хагската конвенция (Agreement with Foreign Provider in Hague Country).

  1. Voice for International Development and Adoption- V.I.D.A. със седалище в Хъдсън, щата Ню Йорк. Разрешението й за посредничество по Хагската конвенция е издадено на 1 април 2008 г. и е валидно до 31 март 2018 г.
  1. Аdoption Avenues със седалище в Портланд, щата Орегон. Разрешението й за посредничество по Хагската конвенция е издадено на 1 април 2008 г. и е валидно до 31 март 2018 г.
  1. Children of All Nations (CAN) със седалище в Остин, щата Тексас. Разрешението й за посредничество по Хагската конвенция е издадено на
    1 април 2008 и е валидно до 31 март 2017 г.
  1. Adopolis със седалище във Вашингтон, щата Колумбия. Разрешението й за посредничество по Хагската конвенция е издадено на 28 март 2013 г. и е валидно до 31 март 2017 г.