България изисква 4 следосиновителни доклада за период от 2 години след осиновяването. Докладите се изготвят на всеки 6 месеца от лицензиран социален работник.
Докладите трябва да съдържат информация за физическото и психическото развитие на детето, за неговата адаптация и да са придружени от снимки на детето.
Осиновяващият е задължен от закона стриктно да спазва графика на изпращане на докладите.