Международното осиновяване може да бъде само пълно.

При пълно осиновяване между осиновения и осиновителя и неговите роднини възникват права и задължения като между роднини по произход и се прекъсват връзките с биологичните родители и роднини на осиновения.