Адрес:
ул. Симеоново № 15, 1164 София, България

Тел./факс:/
+359 2/ 862 01 96, +359 2/ 862 04 09

Е-mail:
Зорница Пашова – юридически сътрудник
info@amor-bg.com

Мая Пангелова – председател
mayapangelova@amor-bg.com

Карта

Свържете се с нас: