IMG_3656

Членовете на сдружението са специалисти с подготовка и доказан опит в областта на грижата за децата. Сдружение АМОР има над 180 завършени процедури по международно осиновяване от 1997 г. досега. От 2011 г. АМОР осъществява и международни осиновявания по реда на специалните мерки за деца със специални нужди и на по-висока възраст.

Управителен съвет: Председател – Мая Пангелова. Членове – Генадий Матвеев и Евгения Димитрова.

Нашият екип:

 • Мая Пангелова – адвокат, председател
 • Божидар Игнатов – адвокат
 • Красимира Конова – педиатър
 • Даниела Панайотова – педиатър
 • Генади Матвеев – педагог, член на УС
 • Десислава Иванова – психолог
 • Георги Добринов – психолог
 • Зорница Пашова – правен сътрудник, преводач и придружител с испански език
 • Мартин Хараланов – сътрудник, преводач и придружител с испански език
 • Иван Рабаджиев – сътрудник, преводач и придружител с английски език
 • Димо Пангелов – сътрудник, преводач и придружител с английски език
 • Евгения Димитрова – счетоводител, член на УС