IMG_3656

Членовете на сдружението са специалисти с подготовка и доказан опит в областта на грижата за децата. Сдружение АМОР има над 180 завършени процедури по международно осиновяване от 1997 г. досега. От 2011 г. АМОР осъществява и международни осиновявания по реда на специалните мерки за деца със специални нужди и на по-висока възраст.

Управителен съвет: Председател – Мая Пангелова. Членове – Генадий Матвеев и Евгения Димитрова.

Нашият екип:

  • Мая Пангелова – адвокат, председател
  • Красимира Конова – педиатър
  • Генади Матвеев – педагог, член на УС
  • Десислава Иванова – психолог
  • Георги Добринов – психолог
  • Зорница Пашова – правен сътрудник, преводач и придружител с испански език
  • Мартин Хараланов – сътрудник, преводач и придружител с испански език
  • Иван Рабаджиев – сътрудник, преводач и придружител с английски език
  • Димо Пангелов – сътрудник, преводач и придружител с английски език
  • Евгения Димитрова – счетоводител, член на УС