bulgariaРепублика България е държава в югоизточна Европа. Разположена е в източната половина на Балканския полуостров. Граничи с Черно море на изток, с Гърция и Турция на юг, със Сърбия и Република Македония на запад, и с Румъния на север, разделена от река Дунав. Общата дължина на държавната граница е 2245 км, от тях 1181 км са сухоземни, 686 км – речни и 378 км – морски.

Държавно управление

България е парламентарна република. Българският еднокамарен парламент, Народно събрание, се състои от 240 депутати, избирани за срок от 4 години.

Парламентът приема закони, одобрява бюджета, насрочва президентски избори, избира и отзовава министър-председателя и министерския съвет, ратифицира международни договори и споразумения.

Президентът на Републиката се избира пряко за 5-годишен срок с право на едно преизбиране. Той е държавен глава, върховен главнокомандващ на въоръжените сили и председател на Консултативния съвет за национална сигурност.

Република България е член на НАТО от 29 март 2004 г.

От 1 януари 2007 г. страната е пълноправен член на Европейския съюз.

Население

Според преброяването от 2011 г., населението на страната е 7 364 570 души. 84.8% от населението на страната са българи, като двете най-големи малцинства са тези на турците (8.8%) и на ромите (4.9%). Останалите 1.5% включват няколко по-малки малцинства, включително арменци, руснаци, румънци, украинци, гърци и евреи. 85.2% от населението говори български език, който е официалният за страната.

Мнозинството от жителите на България са християни. По-голямата част от тях (82,6%) са източноправославни, 1,7% са католици, а 1,6% са протестанти. 12,2% изповядват исляма (предимно етнически турци), а 0,8% – юдаизъм.

Република България административно е разделена на 28 области, като столицата София образува отделна област.

Климат

Климатът в България е умереноконтинентален с 4 сезона. През зимата температурите са средно 0°C(32 Fahrenheit), а през лятото 23°C(73,4 Fahrenheit). Средната годишна температура е 10,5°C(50,9 Fahrenheit).

История

Основана през 681 г. България е една от най-старите държави в Европа. Историята на страната се определя от нейното географско положение на границата между Европа и Азия.

България приема християнството през 864 г. при управлението на княз Борис Михаил.

Азбучната система в България е кирилицата, тя е една от най-използваните системи за писане от около 252 млн. души в евразийското пространство.

През 1396 г. Османската империя окончателно завладява Втората Българска държава, която е основана през 1185 г.

След почти 5 вековно османско владичество на 3 март 1878 г., в края на Руско-турската война, се ражда Третата Българска държава.