Тази процедура дава възможност на осиновители, готови да приемат дете със специални нужди или дете на по-висока възраст, да осиновят детето много по-бързо и в много по- кратки срокове –от 9 месеца до 2 години.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ – предприемат се когато:

  1. -В регистъра на кандидат-осиновителите няма вписани подходящи осиновяващи;
  2. -Съветът по международно осиновяване (СМО) не може да определи подходящи осиновяващи ;
  3. -Определените от СМО отказват да осиновят дете със здравословен проблем; специални нужди или на възраст над 7 години.