Документи за подновяване на Разрешението за осиновяване

  1. Ново разрешение за осиновяване при изтичане на срока на валидност на старото.
  2. Актуален документ, че осиновяващият не е лишаван от родителски права.
  3. Актуализиран социален доклад.
  4. Документ, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия ще осъществява следосиновително наблюдение в продължение на 2 години от допускане на осиновяването.