IMG_3727Второ пътуване и завършване на процедурата

Времето между първото пътуване до България и влизането в сила на съдебното решение по допускане на осиновяването обикновено е между 3 и 5 месеца.

През този период АМОР уведомява Министерство на правосъдието за съгласието на осиновяващите като подава съответните документи. В законовия срок от постъпването им или след отстраняване на недостатъци по тях министърът на правосъдието дава своето съгласие за осиновяването и преписката се изпраща  в съда. Софийският градски съд насрочва делото в 14-дневен срок  и се произнася с решение в съдебното заседание по делото. Решението влиза в сила в 7-дневен срок. След влизането му в сила се подготвят документите на осиновеното дете за напускане на България: нов акт за раждане, паспорт, документи за виза (ако е необходимо).

Второто пътуване до България се прави, когато съдебното решение е влязло в сила и е издаден нов акт за раждане. Престоят в България е от 6 до 12 дни, в който осиновяващият взема детето си, подава документи и получава паспорта и/или визата на детето.

До самото си отпътуване от България осиновяващият се придружава от представител на АМОР, който му оказва непрекъсната подкрепа.