Новина нова

Целта на проекта Баба от сърце е да подобри развитието и социализацията на децата, настанени в институции в България. Благодарение на него много деца получават така необходимото индивидуално внимание и грижа.

Новини 3

Целта на проекта Баба от сърце е да подобри развитието и социализацията на децата, настанени в институции в България. Благодарение на него много деца получават така необходимото индивидуално внимание и грижа.

Новина 2

Целта на проекта Баба от сърце е да подобри развитието и социализацията на децата, настанени в институции в България. Благодарение на него много деца получават така необходимото индивидуално внимание и грижа.