Днес, 4 май 2015 г. Сдружение „Асоциация за международно осиновяване и реинтеграция (АМОР)“ получи своето разрешение за посредничество при международно осиновяване по отношение на следните държави: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Испания, Италия и САЩ. Разрешението е валидно до 30.04.2020 г.

Таблица по образец на Хагската конвенция от 29.05.1993 г.